WOZ-waarde opvragen
Text Box: WOZ-waarde opvragen, waar kan dat?

U kunt de WOZ-waarde opvragen bij de gemeente waar u woont of waar uw bedrijf gevestigd is.
Indien u na ontvangst van de WOZ-waarde heeft gemerkt dat de WOZ-waarde veel te hoog is geschat door de gemeente kan hiertegen bezwaar worden aangetekend.
Wat is de WOZ-waarde?
De WOZ-waarde is de waarde die door de gemeente wordt geschat voor een woning of bedrijfsruimte. Op de gemeentelijke belastingaanslag staat  vermeld wat de WOZ-waarde van een object is. Dit is de WOZ-waardebeschikking. Vaak wordt deze WOZ-beschikking direct gecombineerd met de aanslag OZB op één biljet. Tot 2006 kregen huurders ook een WOZ-waarde te zien op hun aanslag, zij moesten ook over de WOZ-waarde OZB betalen. De ozb-heffing voor huurders is in 2006 beeindigd.
Verlagen WOZ-waarde
Via het landelijk adviesbureau WOZ-Adviseurs kunt u gratis opvragen of de WOZ-waarde te hoog is bepaald. Via deze WOZ-check kan bij een te hoge WOZ-waarde bezwaar worden ingediend namens u. De kosten worden daarbij vergoedt op basis van een wettelijke regeling.
GRATIS AANMELDEN WOZ-WAARDE VERLAGING
Belastingen en heffingen 
De WOZ-waarde vormt de basis voor een aantal lokale heffingen, zoals de OZB, maar geldt ook voor de inkomstenbelasting, de aanslag waterschapslasten, de erfbelasting en wordt vaak gebruikt voor de bepaling van de hoogte van de rioolrechten.
Over de heffingsgrondslag van het rioolrecht dat gekoppeld wordt aan de WOZ-waarde, zijn kamervragen gesteld: het blijft opmerkelijk dat iemand in een duurder huis meer rioolrechten zou moeten betalen, of meer van het riool gebruik zou maken dan een eigenaar van een minder dure woning.
Eigenaren kunnen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Aangezien de WOZ-waarde van groot financieel belang is, is het raadzaam om u bij uw bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ-waarde te laten vertegenwoordigen. Op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht worden de kosten vergoed bij hulp dat beroepsmatig wordt verleend.
Opvragen WOZ-waarde bij de Erfbelasting
Indien u een woning uit een erfenis of door een schenking heeft verkregen is het goed om de WOZ-waarde op te vragen met beschikking
Het is binnen de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) mogelijk om via een speciaal verzoek de WOZ-waarde op te vragen en daarbij een nieuwe beschikking te ontvangen. De WOZ-waarde opvragen mét beschikking kan vaak alleen schriftelijk en er zal moeten worden aangetoond dat u belang heeft bij die WOZ-waarde. 
Na het opvragen van de WOZ-waarde van uw woning
Indien u na ontvangst van het verslag of beschikking heeft gemerkt dat de WOZ-waarde veel te hoog is, dan is het verstandig om bezwaar aan te tekenen.
WOZ-waarde opvragen bij nieuwe woning
Als u een woning heeft gekocht en de koopsom is lager dan de WOZ-waarde, dan is het verstandig de WOZ-waarde op te vragen. Immers, het jaar na de aanschaf zou u bij de inkomstenbelasting de te hoge WOZ-waarde dienen te gebruiken. Om dit te voorkomen of om alsnog een correctie te kunnen opgeven bij de belastingdienst dient een beschikking op eigen naam aangevraagd te worden.
WOZ-bezwaar tegen een ‘oude’ WOZ-waarde
U wilt bezwaar maken, maar de 6 weken bezwaartermijn is verlopen. Dat kan zich voordoen in het lopende kalenderjaar, maar ook voor de afgelopen jaren. Om een nieuwe beschikking in deze situatie te kunnen opvragen moet er sprake zijn van een mede-eigenaar of mede-belanghebbende. Ondanks dat de bezwaartermijn is verlopen kan via de mede-eigenaar/belanghebbende en de nieuwe beschikking alsnog bezwaar worden gemaakt.
Meer hulp bij de WOZ-waarde? www.wozadviseurs.nl

WOZ-waarde opvragen
Woz-waarde opvragen: Wet WOZ